AFLYSNINGER i forbindelse med Corona virus epidemien !!!!!!!!!

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Efter mange overvejelser og vurderinger af situationen.

Er det besluttet i samråd med Laila Versemann at aflyse mødet d. 18 – 03 – 2020.

Mødet vil blive afholdt d. 28 – 10 2020.

Samtidig er det besluttet at aflyse møder resten af denne måned,
således at næste møde er onsdag d. 01 – 04 2020, som det ser ud nu.

Det betyder så også at vi ikke kan deltage i den jubilæums udstilling
som centeret vil afholde d. 21. marts.