Program 2018

Der kan forekomme ændringer i programmet. Så det er vigtigt at du ser på vores hjemmeside  jævnligt. Som du kan se er der nogle dage der ikke er programsat, du er velkommen til komme med ønsker til emner der skal tages op, eller aktiviteter.

Husk billeder til vores udstilling sidst i jan. 2018

Forklaring på kant.

Her er et lille uddrag, du kan finde mere på denne hjemmeside.  http://ordnet.dk/ods/ordbog?query=kant

 

 
Skæringslinje mellem to flader, en skarpt afgrænset genstand, en persons væsen el. karakter,

fremspringende el. fremstående del af et legeme el. en masse, en ret linje det begrænser et område,

yderkant ( senge, stole. strand og vandkant )

 
2) billede. ell. overf. anv. af bet. 1(.1), især m. h. t. person(s væsen, karakter): (hårdnakket fastholdt) anskuelse, mening osv., som let vækker anstød, modsigelse; sær(egen)hed;

 
Fra Nudansk Leksikon

kant -en, -er, -erne

1. den yderste, afgrænsende del af en side el. flade.
• en egn el. retning.

2. i forsk. forb.
der må være en kant der må være en grænse.
få slebet kanterne af (om en person) blive tilpasset og lettere at omgås.
ikke være fin i kanten ikke være pålidelig.
være på kant med ng(t) være i konflikt med nogen el. noget.
på alle leder og kanter se led.

! af nedertysk kant, kante af fra oldfransk cant ‘hjørne, krog’ af latin cantus ‘jernskinne, hjulbeslag’ af gallisk keltisk cant ‘hjulring, fælg, rand’