Indkaldelse til generalforsamling 2021

På vegne af bestyrelsen indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling
der afholdes.

Onsdag d. 1. september 2021 kl.19,00

i klublokalet på Aktivitetscenteret Esbern Snaresvej 55 4400 Kalundborg.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af det revideret regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Evt. ændring af kontingent.
6. Valg i h. t. § 4 i vedtægterne.
a) Valg af Formand John A. Olsen modtager genvalg.
c) Valg af Bestyrelsesmedlem Bjarne Jensen modtager genvalg
d) Valg af Bestyrelsessuppleant Inger Marie Skovager modtager genvalg.
e) Valg af Revisor, Benny Iversholt modtager genvalg.
f) Valg af revisorsuppleant, Søren Kildehave Andersen modtager genvalg.
7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet under pkt. 4 skal fremsendes skriftligt til undertegnet senest 7 dage før Generalforsamlingen.

Venlig hilsen
p.b.v.
John A. Olsen