Indkaldelse til Generalforsamling 2018

Kalundborg Fotoklub

Aktiv siden 1954

På vegne af bestyrelsen indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling
der afholdes.

Onsdag d. 31. jan 2018 kl.19,00

i klublokalet på Aktivitetscenteret Esbern Snaresvej 55 4400 Kalundborg.

Dagsorden:

 

1.   Valg af dirigent.

2.   Formandens beretning.

3.   Forelæggelse af det revideret regnskab til godkendelse.

4.   Indkomne forslag.

5.   Evt. ændring af kontingent.

6.   Valg i h. t. § 4 i vedtægterne.

       b) Valg af Kasserer Fredløv Enggaard modtager genvalg.

       c) Valg af Bestyrelsesmedlem Teddy Pedersen modtager genvalg.
           Bestyrelsesmedlem Klaus Larsen modtager genvalg.

       d) Valg af Bestyrelsessuppleant Leif Vagtholm modtager genvalg.

       e) Valg af Revisor, Benny Iversholt.

       f) Valg af revisorsuppleant, Søren Kildehave Sørensen.

7.   Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet under pkt. 4 skal fremsendes
skriftligt til undertegnet senest 7 dage før Generalforsamlingen.

Venlig hilsen
p.b.v.
John A. Olsen

Udsendt d. 30-11- 2017

 

Hent indkaldelsen Download