Indkaldelse til Generalforsamling

På vegne af bestyrelsen indkaldes hermed til ordinær 
Generalforsamling der afholdes.

Onsdag d. 23. jan 2019 kl.19,00 i klublokalet på Aktivitetscenteret Esbern Snaresvej 55 4400 Kalundborg.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse af det revideret regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
 5. Evt. ændring af kontingent.
 6. Valg i h. t. § 4 i vedtægterne.
  a) Valg af Formand John A. Olsen, modtager genvalg.
  c) Valg af Bestyrelsesmedlem Torben Bøgh Petersen, modtager genvalg.
  d) Valg af Bestyrelsessuppleant Bjarne Jensen, modtager genvalg.
  e) Valg af Revisor, Benny Iversholt, modtager genvalg.
  f) Valg af revisorsuppleant, Søren Kildehave Sørensen, modtager genvalg.
 7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet under pkt. 4 skal fremsendes skriftligt til undertegnet senest 7 dage før Generalforsamlingen.

Venlig hilsen
p.b.v.
John A. Olsen

Indkaldelse/Dagsorden kan downloades her….