HDR Fotografering

HDR fotografering er en fototeknik, hvor flere eksponeringer vha. bracketing blandes/sammensmeltes til ét foto. Formålet er at gengive flere af de mange nuancer, som kun øjet formår at udskille/registrere, da kameraets sensor ikke kan “fange”/opfange hele det dynamiske toneområde, som i virkelighedens verden er større end, hvad kameraet kan “optage”.

Efterbehandling af HDR-fotos sker ofte med tone mapping.

Introduktion til HDR foto.

EV-spacing (lysværdi forskel mellem eksponeringer).

Ex.:  -1, 0, +1 kræver flere optagelser end ved -2, 0, +2, 2EV anbefales. Hvis kameraet ikke kan dette, anvendes manuel eksponering  eller flere optagelser. Nogle kameraer kan tage 9 eller flere.  Se kameraets manual!

Medium Dynamic Range: Fleste landskaber og andre typer udendørs motiver.

3 eksponeringer ved +2/-2 EV, 5 ved +1/-1 EV.

High Dynamic Range:  Eks. indendørs med kig ud af et vindue: Min.5  ekspo-neringer ved +2/-2 EV, 9 ved +1/-1 EV.

Evt. flere med manuel eksponering.

Camera set up.

 • Blændeprioritering (A indstilling).
 •  Lav ISO, ex. 100 eller lavere.
 • Flash off, vil ellers prøve at afballancere eksponeringen.
 • Stativ og remote control (trådudløser).

Automatic Exposure bracketing (AEB).  Se evt. kameraets manual!

 •  Continuos shooting
 • Kamera indstilles på AEB, BKT afhængig af kameramærke.
 • Trådudløser, evt. selvudløser, se evt. kameraets manual!
 • Max. +/- EV.
 • Evt. Mirror up (spejl op) – pga. evt. rystelser fra spejl.

Valg af eksponering.

 • Histogram.  Ved overeksponering: Venstre side tom – 1/3 af højre side vises, hvis ikke laves flere eksponeringer.
 •  I det lyseste foto i en sekvens skal de mørkeste skygger i det mindste være i mellemtonerne. Kig på histogrammmet!  Hvis dette ikke er tilfældet  er man nødt til at tilføje et eller flere fotos med længere eksponeringer.
 • En anden mulighed er, at tage en sekvensen en gang til med den normale overeksponering øget med 1 EV eller mere, hvis det mest undereks-ponerede foto var for mørk. Det er i det tilfælde, hvor histogrammmet af det mørkeste foto er komplet tomt i den højre side.

 

Antallet af eksponeringer der er nødvendige afhænger af motivets dynamiske område i forhold til eksponeringsforøgelsen. For de fleste udendørs optagelser vil 3 eksponeringer med +/- 2EV være tilstrækkeligt, hvis scenen ikke omfatter solen. Ved interiør i et rum med et klart kig ud af et vindue kræves mindst 5 eksponeringer med +/- 2 EV, eller 9 eksponeringer med +/- 1 EV. Ved motiver med ekstreme forskelle mellem lyse og mørke detailler, skiftes til manuel eksponering  for at sikre et område der er bredt nok til at dække  motivet.

Men prøv dig frem og gør dine egne erfaringer. Man kan ikke læse sig til alting!

Kilde: Manual til Photomatix Pro ver.3.2.

Se mere på www.hdrsoft.com & www.hdrfoto.dk

”Practical HDR” af David Nightingale kan også anbefales.