Det må du ikke offentliggøre

Persondataloven beskytter personers ret til privatliv og indeholder spilleregler, som enhver brug af personoplysninger skal leve op til.

Private oplysninger må kun offentliggøres, hvis personen giver lov
Vi har alle oplysninger, som ikke kommer andre ved. Det er oplysninger om vores private forhold.

F.eks. hvor meget gæld du har, at du har en bestemt sygdom, eller at du har fået en bøde.

Den slags oplysninger har man lov til at holde for sig selv.

Persondataloven beskytter den slags oplysninger. Det betyder, at du ikke bare må offentliggøre private og følsomme oplysninger om andre personer, uden at sørge for at spillereglerne i loven er opfyldt.

Du må normalt kun offentliggøre den slags oplysninger, hvis du har et klart samtykke fra den person, oplysningerne handler om.

Et samtykke er, når personen selv har sagt ja til offentliggørelsen. Det skal være klart og tydeligt, hvad der er sagt ja til. Og det skal være frivilligt. Du må altså ikke bruge tvang til at få samtykket.

Kun det, der er helt harmløst, må du offentliggøre uden samtykke. Se f.eks. om situationsbilleder i teksten Det må du godt offentliggøre .

Portrætbilleder
Du må ikke offentliggøre et portrætbillede af en anden person, uden først at indhente samtykke fra personen. Det samme gælder, hvis det er et portrætbillede af to personer. Eller hvis det er alle eleverne i en klasse, som er blevet samlet til fotografering.

Med portrætbilleder mener vi billeder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer. Det er f.eks. billeder af de enkelte elever i en skoleklasse. Også klassebilledet med alle eleverne er et portrætbillede.

I værste fald kan man komme i fængsel
Hvis det du skriver er meget krænkende kan det være, du overtræder straffeloven. Det samme gælder, hvis du offentliggør nøgenbilleder af en anden. Der risikerer du også straf efter straffeloven.

Datatilsynet kan ikke tage stilling til overtrædelse af straffelovens bestemmelser. Der skal man henvende sig til politiet.

Kilde: Datatilsynet